MISSIE & VISIE

 

  • ONZE WAARDEN

    - Relatie
    - Avontuur
    - Persoonlijk leiderschap

 
  • ONZE MISSIE

Ik ga elke dag graag naar bs. de Kameleon omdat de juffen en meesters, die mij echt kennen, een betekenisvolle en veilige (leer)omgeving verzorgen waarin ik mezelf kan zijn.
Daar krijg ik vervolgens alle kans om te groeien en te ontdekken hoe ik kan zorgen voor mezelf, anderen en mijn omgeving. De juffen en meesters creëren samen met mij mijn leerproces hierin en stimuleren mijn autonoom handelen.
Mijn school staat midden in de wijk, dus midden in het leven. Daarom voel ik mij verbonden met de mensen en de wereld om mij heen. Zo leer ik anderen werkelijk begrijpen en bouw ik samen met hen aan een mooie toekomst waarin ik steeds meer verantwoordelijkheid zal nemen.
 
  • ONZE VISIE

ONZE SCHOOL IS EEN LEVEND SYSTEEM; ALLES STAAT MET ELKAAR IN VERBINDING(figuur 3)
Samen met de juffen en meesters heb ik afgesproken dat ik eerst goed voor mezelf moet zorgen zodat ik er daarna voor anderen kan zijn. Ook de plek waar ik leer en leef houd ik netjes (figuur 4).
Omdat de juffen en meesters mij als kind zien en niet alleen als leerling begrijpen ze dat de samenwerking tussen iedereen om mij heen; familie en vrienden, wijk en verenigingen, school en organisaties van belang is om mij te laten leren en ontwikkelen.
 
En wij als leerkrachten doen dat zo…
Als je onze school binnenkomt ervaar je een fijn schoolklimaat. Je ziet kinderen actief bezig met het ontwikkelen van hun executieve functies (figuur 5). Kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende sociale en culturele achtergronden gaan, op basis van onderling vertrouwen, met wederzijds respect met elkaar om. De school oogt, van binnen en buiten, fris en opgeruimd. Hierdoor straalt ze rust en transparantie uit.
Ouders zijn nauw betrokken bij school. Niet alleen bij opvoedkundige, organisatorische en praktische zaken maar denken ook actief mee in beleid en creëren zo met ons de toekomst van de school. Wij organiseren meerdere malen per jaar (burgerschaps)projecten met organisaties in de stad en daarbuiten, waarbij de kinderen allerlei geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk oefenen.
SAMEN LEREN OM MIJZELF TE ONTWIKKELEN
Samenwerkingsverbanden zie ik overal om mij heen waar mensen, dieren of planten bij elkaar zijn (figuur 6). Ook ík heb anderen nodig om te leven en me te ontwikkelen. Op sommige momenten verloopt mijn samen-werking súper, zelfs nog beter dan normaal. Synergie noemen mijn juffen en meesters dat, maar ik zeg gewoon flow. Ik merk dat onze resultaten dan zeer effectief en duurzaam zijn.
In de wereld om me heen is het steeds meer 'ieder voor zich'. Daarom snap ik erg goed dat onze school ons leert samenwerken. Hierdoor kan ik namelijk een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst.

En wij als leerkrachten doen dat zo…
Op onze school leren we de kinderen samenwerken door coöperatief leren op een planmatige manier in te zetten. Uit onderzoek over breinontwikkeling weten onze leerkrachten dat hoogwaardige samenwerking begint bij kennis en vaardigheden van het individu, om van daaruit een krachtige inbreng te hebben in het geheel. Zo ontwikkelen we samenwerkingsvaardigheden tot op hoog niveau.


OP ONZE SCHOOL LEREN KINDEREN VOOR HET LEVEN
Mijn juffen en meesters geloven dat mijn intrinsieke motivatie pas getriggerd wordt als iets betekenisvol is voor mij, dat ik het nut er van inzie. Ze zijn hier creatief in en hebben oog voor verschillende manieren van leren. Daarna geven ze mij verantwoordelijkheid over mijn eigen leerproces en leren ze me keuzes maken, waarbij ik fouten mag maken (figuur 7). Reflecteren is hierbij belangrijk. Niet alleen om te leren van het verleden maar juist ook om wat de toekomst van mij vraagt.
Op school krijg ik modern onderwijs. Met behulp van nieuwe technologieën leer ik, naast taal en rekenen, al onderzoekend ook over kunst en cultuur, techniek en wereldse zaken. Ze helpen me een kritische wereldburger te worden door met een open mind tegen dingen aan te kijken (figuur 8).  Zodat ik een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving van de toekomst.
 
En wij als leerkrachten doen dat zo…
Onze leerkrachten motiveren kinderen om te leren door de leeromgeving en lessen rijk in te richten. Vervolgens bieden we de kinderen verschillende leerstrategieën aan en leren we ze deze passend in te zetten. De kinderen en leerkrachten houden samen het overzicht door maandelijks te sparren over zijn of haar portfolio. Zo leren we de kinderen leren. Daarbij leren we de kinderen denken over denken door te filosoferen, te reflecteren op leerervaringen en is er aandacht voor hogere denkordes.
We zetten Ipads en andere technologische middelen in om ons onderwijs te verrijken. Muziek, techniek, bewegend leren en kunst en cultuur krijgen een steeds stevigere plek in ons onderwijs.