ONS ONDERWIJS

Wij zijn een kleinschalige school en dat biedt kansen! De gemiddelde groepsgrootte van twintig kinderen zorgt ervoor dat de leerkrachten veel individuele aandacht voor de kinderen hebben. Doordat deze aandacht voor elkaar ingegeven wordt vanuit onze Gouden Afspraken (figuur) worden er stevige relaties gecreëerd. Dit zorgt voor een sterk fundament waar vanuit er gedegen en gericht gewerkt wordt aan opbrengsten. Hierbij wordt het aanbod zo passend mogelijk afgestemd op het persoonlijke ontwikkelingsproces van eenieder.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in kansrijke combinatiegroepen. Het aanbod en instructies worden afgestemd op de verschillende niveaus van de kinderen.
Ons reken- en spellingonderwijs wordt ondersteund door Ipads. De verwerkingssoftware stelt de leerkracht in staat om snel en accuraat veel data te verzamelen waardoor er adequaat afgestemd kan worden op de leerbehoeftes van het kind. Bij ons taalonderwijs wordt er gewerkt vanuit een boek en in een schrift. We bieden een schakelklas aan voor kinderen waarvoor de Nederlandse taal complex is. Muziekonderwijs is stevig verankerd in onze school. Kinderen krijgen, naast de wekelijkse muzieklessen van de vakleerkracht, zangles in ons schoolkoor en leren instrumenten bespelen als trompet, klarinet of saxofoon. Ons wereld oriënterend onderwijs is thematisch en onderzoekend (figuur) van aard. Aan de hand van onderzoeksvragen ontdekken en leren de kinderen, door inzet van coöperatief leren, over de wereld. Er is aandacht voor filosoferen alsook bewegend leren. Dagelijks wordt de Daily Mile gelopen/gerend en tijdens de (reken)lessen wordt het aanbod ondersteund door bewegingen, zodat de stof beter beklijft.
 
Onze leerkrachten zijn zeer betrokken bij de kinderen onze school, het zijn allereerst pedagogen die worden ondersteund door onze kindercoach. Ze zijn reflectief ingesteld en werken intensief met elkaar, ouders, Humankind en derden samen. Er heerst een grote mate van professionaliteit en de onderlinge sfeer is goed. Door deze houding van de mensen heeft de school een open karakter met een veilig en geborgen klimaat.
 
Ontwikkelen en leren begint al op zeer jonge leeftijd. Daarom werken we nauw samen met peuteropvang 'de Koeleköpkes' en VSO/BSO 'de Regenboog', beiden onderdeel van Kinderopvang Humankind. We overleggen regelmatig en ontschotten zo veel mogelijk om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren. Daarnaast werken we samen met tal van partners; zie tabblad 'organisatie / partners'.