Onze ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat dit schooljaar uit:

 

Voorzitter
Mw. Rianne van der Ree
 
Penningmeester
Mw. Karin van Bergen (niet op de foto)
 
Leden
Mw. Sandra Peeters
Mw. Jiayi Janssen
Mw. Sabine Verkooijen
Mw. Wendy van den Boogaard
Mw. Kim Berkers

Het team wordt vertegenwoordigd door Mw. Helen Swakhoven.
 
De OR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar, samen met 1 of meerdere leerkrachten, voor een vergadering. Van de georganiseerde activiteiten wordt in de vergaderingen van de OR verslag gedaan. Elke ouder waarvan het kind is aangemeld bij basisschool De Kameleon kan zich kandidaat stellen voor de OR. Een lid van de OR heeft zitting voor de tijd van 3 jaar. Na afloop is hij/zij nog voor 1 periode herkiesbaar. Leden worden gekozen uit, en door ouders van de school.


Heeft u suggesties, tips of vragen? Laat het ons weten.
U kunt ons bereiken via e-mail: 
ouderraad@bs-kameleon.nl, of u kunt ons persoonlijk aanspreken.