Ouderportaal

Wij werken met het ouderportaal van Basisonline.
In dit online portaal zal dezelfde communicatie tussen de school en u als ouder/verzorger plaatsvinden als voorheen.  Denk daarbij aan ouderbrieven, leerling- & groepsinformatie en bijv. het plannen van 10-minutengesprekken met de leerkracht. 
Centrale login
Alle ouders krijgen per leerling één login voor het Ouderportaal met als onderwerp  "U bent toegevoegd als ouder op het ouderportaal."
Ouders kunnen ook hier een gescheiden login hebben; waarmee elke ouder zijn eigen toegang heeft tot communicatie en informatievoorziening. Er kunnen maximaal twee ouders/verzorgers per kind worden aangemeld.
Heeft u meerdere kinderen op dezelfde school, dan kunt u via deze login de groepen van uw verschillende kinderen tegelijk benaderen.                                   
 
Ziekmelding
Graag uw kind via het ouderportaal voor 8.30 uur ziekmelden.
Mocht dit door omstandigheden niet lukken kunt U uw kind tot 8.15 uur telefonisch ziekmelden op telefoonnummer 0495-533086.
 
Toegankelijk
Het Ouderportaal van BasisOnline is overal toegankelijk. Waar u een internetverbinding heeft, kunt u inloggen.
Er is ook een app voor het ouderportaal. U vindt de app in de appstore, kijk bij 'BasisOnline' of 'BasisOnline Ouderportaal'.

Verantwoordelijkheid
Als ouder bent u binnen dit portaal verantwoordelijk voor de gegevens die beschikbaar zijn voor andere
ouders binnen de groep. U kunt deze gegevens zichtbaar maken of verbergen.
Zo is het ook mogelijk voor gescheiden ouders aan te geven dat de ene ouder geen
inzicht heeft in de gegevens van de ander.
U bepaalt tevens welke gegevens voor andere ouders binnen de groep zichtbaar zijn. Ook kunt u hier het wachtwoord aanpassen.


Privacy
Binnen het BasisOnline Ouderportaal wordt sterk rekening gehouden met de
privacy van u als ouder. BasisOnline zorgt ervoor dat uw gegevens binnen een
beschermde omgeving worden opgeslagen en beheerd. Niemand anders dan uzelf
heeft dan ook toegang tot uw eigen virtuele omgeving. Alle privacyvoorwaarden
zijn te vinden in de BasisOnline Bewerkersovereenkomst, welke te vinden is op
http://www.basisonline.nl/privacy.

De volledige handleiding voor het gebruik van het ouderportaal kunt u hier downloaden.
We wensen u veel plezier en gemak met het BasisOnline Ouderportaal.

Heeft u zich aangemeld en ontvangt u geen e-mail met wachtwoord klik dan hier.

Mocht u vragen, tips of suggesties hebben, dan horen we dat vanzelfsprekend graag.