Snappet

Wat is Snappet?
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Een totaaloplossing voor alle kernvakken voor groep 4 tot en met 8 in het basisonderwijs. Kinderen werken op Snappet-tablets of op devices van de school. Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Snappet leidt tot bewezen verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas.
 
De belangrijkste kenmerken:
  • Feedback
    Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren. Snappet leidt tot lagere werkdruk bij leerkrachten en geeft leerkrachten tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn.
  • Adaptief werken
    Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de leerling.
Snappet wordt op onze school ingezet bij groep 4 tot en met 8 voor rekenen, spelling en taal.