PARTNERS

Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de basisschool komt, als de basisschool hier om vraagt, om een leerling individueel te begeleiden op het gebied van leren of gedrag. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht. De werkzaamheden van een ambulante begeleider bestaan onder andere uit advies en coaching. Wij werken samen met ambulante begeleiders van regionale expertisecentra als Adelante en de Mgr. Hanssenschool, alsook met scholen voor speciaal  (basis)onderwijs in het KEC (kennis en expertisecentrum) Weert.
 
CJG – Centrum Jeugd en Gezin
We hebben een intensieve samenwerking met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Aan onze school is een vaste jeugd- en gezinswerker verbonden die regelmatig aanwezig is. Ze bespreekt hulpvragen van leerkrachten die betrekking hebben op de ontwikkeling van kinderen en de gezinssituatie, soms in combinatie met het functioneren van de kinderen in de school. Ouders en kinderen kunnen vrijblijvend in gesprek gaan over allerlei onderwerpen rondom opvoeding en ontwikkeling. De jeugd- en gezinswerker geeft advies en kan vanuit eigen professionaliteit ondersteuning voor gezin en school in gang zetten.
 
GGD
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Midden-Limburg richt zich op alle 4 tot 19 jarigen en hun ouders/verzorgers. Dit doen zij o.a. door gezondheidsonderzoeken, het bieden van logopedische screening, het verstrekken van vaccinaties, het organiseren van een pedagogisch spreekuur en het geven van advies en voorlichting.
 
Harmonie St. Antonius
Muziekonderwijs staat op onze school hoog in het vaandel. Wij zijn trots op onze muzieklessen, ons schoolkoor, schoolorkest en onze piano in de hal waar steeds meer muziek uit klinkt. Pianolessen bieden we zelfs al aan als naschools arrangement (net als trompet, klarinet en saxofoonlessen overigens). 
 
Humankind
Onder de naam ‘de Koeleköpkes’ verzorgt Humankind in ons gebouw peuteropvang. Wij werken nauw met hen samen om de overstap van de peuteropvang naar de basisschool als vanzelfsprekend te laten zijn. Daarnaast kunnen de kinderen voor en na school terecht in onze VSO/BSO ‘de Regenboog’.
 
Kindercoach
Op onze school beschikken we over de expertise van een kindercoach. Zij observeert in de groep en voert, vraag gestuurd, gesprekken met leerkrachten en leerlingen. Zij ondersteunt bij de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. Indien wenselijk kunnen ouders aansluiten bij gesprekken met hun kind.
 
Logopediste
Bij de GGD is een logopediste in dienst waarmee wij een goed contact hebben. Zij screent op verzoek van school en/of ouders de leerlingen van 5 jaar op stemgebruik, spraak, taal en mondgedrag. Indien nodig volgen adviesgesprekken met ouders en kan zij doorverwijzen naar een logopedist bij u in de buurt (wij werken hierin samen met logopediste Margo Wijnberg). De kosten voor deze behandeling worden gedekt door uw ziektekostenverzekering.
 
Punt Welzijn
Punt Welzijn is een organisatie voor o.a. jeugd- en jongerenwerk. Zij voert een aantal activiteiten uit op onze school in samenwerking met de leerkrachten en ouders, waaronder: Opstap, samen praten samen spelen en spelen met taal. Hiermee stimuleren zij het spelend leren en de communicatie tussen ouders/verzorgers en kinderen door de woordenschat te vergroten. Het programma bestaat uit taal- en rekenspelletjes, verhaaltjes, liedjes, etc. Ook voor de gymlessen en voor sport tijdens/na school werken wij samen met Punt Welzijn.
 
RICK
In samenwerking met het RICK, die praktisch onze buren zijn, geven we vorm aan Kunst en Cultuur op onze school. Regelmatig gaan we er op uit of nemen we deel aan een mooi project.

SPARKTECHLAB
Meerdere malen per jaar zijn onze kinderen in het lab te vinden of komen de mensen van het Sparktechlab bij ons op school. De kinderen onderzoeken en ontwerpen zelf oplossingen voor problemen of behoeftes naar aanleiding van (eigen gestelde) onderzoeksvragen.