SCHOOLGIDS

In de onderstaande link vindt u onze schoolgids. Hierin leest u op hoofdlijnen hoe het er op onze school aan toe gaat. Ook vindt u er een heleboel praktische zaken in terug.

Schoolgids - 2022 - 2023.pdf