SCHOOLPLAN

In de onderstaande link vindt u ons schoolplan. Hierin hebben we ons onderwijs beschreven en vindt u daarnaast onze ambities voor de komende vier jaren.
Dit schoolplan wordt eind 2023 herzien. 

Schoolplan - 2019 - 2023.pdf