SCHOOLPLAN

In de onderstaande link vindt u ons schoolplan. Hierin hebben we ons onderwijs beschreven en vindt u daarnaast onze ambities voor de komende vier jaren.

Schoolplan De Kameleon 2023 2027.pdf