SCHOOLPLAN

In de onderstaande link vindt u ons schoolplan. Hierin hebben we ons onderwijs beschreven en vindt u daarnaast onze ambities voor de komende vier jaren.

Schoolplan - 2019 - 2023.pdf


Hieronder vindt u tevens het meest recente inspectierapport (2017). Wij hebben na afloop van het inspectiebezoek het basisarrangement ontvangen.

Inspectierapport - 2017.pdf