Op onze kleinschalige school kennen we iedereen. Ze staat midden in de wijk dus midden in het leven. We bruisen, zijn multicultureel en gericht op de toekomst. We leren vanzelfsprekend over taal en rekenen, maar zéker ook over samenwerken, zorgen voor jezelf en elkaar, muziek en wereldse zaken. Al onderzoekend leren we dat er nog zó veel meer te ontdekken is... wat een interessante wereld!
-- lees hieronder meer over onze schoolwaarden --
RELATIE
Wij zien dat alles met elkaar in verbinding staat. Jij met jezelf, met andere mensen, dieren en met de wereld om je heen. Daarom hebben we deze onderdelen samengevat in drie Gouden Afspraken. Zij vormen het fundament onder alles wat we doen op onze school.
meer lezen
AVONTUUR
Op avontuur in je hoofd en in de wereld, dat is leuk én belangrijk. We gaan regelmatig uit onze eigen bubbel door te filosoferen en er op uit te trekken. In onze alsmaar complexer wordende wereld is het namelijk belangrijker dan ooit dat kinderen leren zich in verschillende perspectieven te verplaatsen. Zo leren ze stevig in het leven te staan om optimistische en kritische wereldburgers te kunnen worden.
meer lezen
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarom groeien onze kinderen in een andere wereld op dan wij en hun kinderen waarschijnlijk in een andere dan zij. Aanpassingsvermogen is daarbij belangrijk. Wij leren onze kinderen daarom flexibel te zijn en helpen hen zicht te krijgen op hun eigen leerproces. In het portfolio maken ze ontwikkelingen visueel en door regelmatige reflectie hierop leren ze steeds beter leren.
meer lezen